CẬP NHẬT VỀ SẢN PHẨM VIALS MF PLUS HR / HP / HT 500MG 4ML

Tham khảo thông báo của chúng tôi được đưa ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 về việc thay đổi loại lọ sản phẩm, vui lòng tham khảo bên dưới để biết thêm thông tin và làm rõ về nhãn dán Tem bảo mật được sử dụng trước đây trên nắp lọ cũ.

Bài viết liên quan