Tin tức thú vị cho ngành y tế tái sinh sinh học của UAE và Malaysia!

Xin chúc mừng Người đồng sáng lập và Nhà nghiên cứu kỹ thuật trưởng của chúng tôi, Giáo sư Dato ’Sri Tiến sĩ Mike Chan đã hoàn thành Biên bản ghi nhớ với AK International để phát triển y học tái tạo sinh học ở UAE và Malaysia!

Bài viết liên quan