Tag: triệt lông laser diode

1/2 tay trên

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...