Ưu đãi dịch vụ triệt lông 2017


BẢNG GIÁ TRIỆT LÔNG BẢO HÀNH

STT

Vùng trị liệu

TỔNG CHI PHÍ BH 5 NĂM

 

Tổng chi phí BH 2 NĂM

 

Giá DV niêm yết tại Dermaclinic(Tham
khảo)

1

Vùng mép

900.000

450.000

3.000.000

2

Vùng nách

1.200.000

600.000

4.000.000

3

Cằm

900.000

450.000

3.000.000

4

Vùng mặt

3.060.000

1.530.000

10.000.000

5

Bikini line

2.100.000

1.050.000

7.000.000

6

Bikini full

4.200.000

2.100.000

14.000.000

7

1/2 chân dưới

2.550.000

1.275.000

8.500.000

1/2 chân trên (đùi)

2.550.000

1.275.000

8.500.000

Cả chân

5.100.000

2.550.000

17.000.000

8

1/2 tay dưới

2.250.000

1.125.000

7.500.000

1/2 tay trên

2.250.000

1.125.000

7.500.000

Cả tay

4.500.000

2.250.000

15.000.000

9

Vùng bụng

2.250.000

1.125.000

7.500.000

10

1/2 lưng trên

2.550.000

1.275.000

8.500.000

1/2 lưng dưới

2.550.000

1.275.000

8.500.000

Cả lưng

5.100.000

2.550.000

17.000.000

11

Vùng gáy

2.250.000

1.125.000

7.500.000

12

Vùng râu quai nón

2.100.000

1.050.000

7.000.000

 

 

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: