Triệt lông vĩnh viễn bằng ánh sáng OPT


STT Vùng trị liệu Thời gian điều trị

(lần)

Giá DV niêm yết tại Dermaclinic
1 Vùng mép 5 3.000.000
2 Vùng nách 5 4.000.000
3 Cằm 5 3.000.000
4 Vùng mặt 6 7.000.000
5 Bikini line 6 7.000.000
6 Bikini full 6 14.000.000
7 1/2 chân dưới 6 8.500.000
1/2 chân trên(đùi) 6 8.500.000
Cả chân 6 17.000.000
8 1/2 tay dưới 6 7.500.000
1/2 tay trên 6 7.500.000
Cả tay 6 15.000.000
9 Vùng bụng 6 7.500.000
10 1/2 lưng trên 6 8.500.000
1/2 lưng dưới 6 8.500.000
Cả lưng 6 17.000.000
11 Vùng gáy 6 7.500.000
12 Vùng râu quai nón 6 7.000.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: