MITO ORGANELLE (MO)

Liên hệ

Cấp độ tiếp theo trong liệu pháp tế bào. MF + Mito Organelle (MO) sửa chữa, phục hồi, tái tạo, điều chỉnh và giải độc hệ thống của cơ thể ở cấp độ tế bào, khôi phục cả chức năng sinh lý bình thường và cấu trúc tế bào.

Bộ có sẵn:

  • 2,5ml X 5 lọ (1200mg)
  • 2,5ml X 10 lọ (1200mg)

600ug mỗi 2,5ml

* Chỉ sử dụng theo quy trình được khuyến nghị.