NANO ORGANO PEPTIDES (NOP)

Liên hệ

Phục hồi ở cấp độ tế bào! MF + Nano Organo Peptides (NOP) chứa chiết xuất peptide từ tế bào được siêu lọc thành các phân tử có kích thước 3 nanomet và trọng lượng dưới 10kDA. Công thức để nuôi dưỡng, sửa chữa và tái tạo cơ quan cụ thể thông qua các phân tử phù hợp, hồi sinh các hệ thống quan trọng của cơ thể và cải thiện sức khỏe tổng thể. Có thể dùng đường uống.

Bộ có sẵn:

  • 2,5ml X 5 lọ (1200mg hoặc 3600mg – Triple Strength)
  • 2,5ml X 10 lọ (1200mg – Triple Strength)

NOP có sẵn trong hơn 100 loại khăn giấy. Việc sản xuất các peptit không phổ biến có thể được sắp xếp theo yêu cầu.

* Chỉ sử dụng theo quy trình được khuyến nghị.