5 động tác giúp vòng 1 săn chắc


Bài tập nâng ngực tự nhiên :

Động tác 1:
images702121_anh_1
– Nằm thẳng, 2 tay cầm tạ xuôi theo người, lòng bàn tay ngửa lên.
– 2 tay đưa chậm từ dưới lên qua đầu.
– Quạt tay ngược lại trở về tư thế ban đầu.
– Thực hiện 12 lần.
Khi đưa 2 tay lên hít sâu bằng mũi, quạt tay xuống thở ra bằng miệng. Chú ý kéo căng cơ ngực.
Động tác 2:
images702122_anh_2
– Tư thế chuẩn bị, 2 chân co và khép chặt. 2 tay cầm tạ trước mặt, lòng bàn tay úp vào nhau.
– Kéo căng 2 tay, hạ tạ chậm xuống sàn.
– Trở về vị trí chuẩn bị ban đầu.
– Thực hiện 12 lần.
Khi kéo tay xuống sàn hít sâu bằng mũi, trở về thở ra bằng miệng.
Động tác 3:
images702123_anh_3
– Tư thế chuẩn bị, 2 chân co, khép. 2 tay cầm tạ, khuỷu tay hơi gấp lại và hướng ra trước ngực.
– 2 tay kéo tạ chậm qua đầu, khuỷu tay vẫn co.
– Trở về tư thế chuẩn bị.
– Thực hiện 12 lần.
Khi kéo tạ qua đầu hít sâu bằng mũi, trở về thở ra bằng miệng.
Động tác 4:
images702124_anh_4
– Tư thế chuẩn bị, ngồi trên 2 gót chân, lưng thẳng. 2 tay cầm tạ trước ngực, khuỷu tay hơi co.
– 2 tay kéo ngang chậm sang hai bên, căng cơ ngực.
– Trở về tư thế chuẩn bị.
Thực hiện 12 lần.
Khi kéo tay hít sâu bằng mũi, trở về thở ra bằng miệng.
Động tác 5:
images702126_anh_5
– Tư thế chuẩn bị chống quỳ: 2 bàn tay để xuống sàn, 2 mũi tay đối vào nhau, 2 chân co không chạm sàn.
– Khụy hai tay, căng lồng ngực, hạ chậm ngực gần chạm sàn.
– Trở về tư thế chuẩn bị.
– Thực hiện 12 lần.
Khi khụy tay hít sâu bằng mũi, đẩy ngực lên thở ra bằng miệng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: