BẢNG GIÁ TRIỆT LÔNG BẢO HÀNH

STT

Vùng trị liệu

TỔNG CHI PHÍ BH 5 NĂM

 

Tổng chi phí BH 2 NĂM

 

Giá DV niêm yết tại Dermaclinic(Tham
khảo)

1

Vùng mép

900.000

450.000

3.000.000

2

Vùng nách

1.200.000

600.000

4.000.000

3

Cằm

900.000

450.000

3.000.000

4

Vùng mặt

3.060.000

1.530.000

10.000.000

5

Bikini line

2.100.000

1.050.000

7.000.000

6

Bikini full

4.200.000

2.100.000

14.000.000

7

1/2 chân dưới

2.550.000

1.275.000

8.500.000

1/2 chân trên (đùi)

2.550.000

1.275.000

8.500.000

Cả chân

5.100.000

2.550.000

17.000.000

8

1/2 tay dưới

2.250.000

1.125.000

7.500.000

1/2 tay trên

2.250.000

1.125.000

7.500.000

Cả tay

4.500.000

2.250.000

15.000.000

9

Vùng bụng

2.250.000

1.125.000

7.500.000

10

1/2 lưng trên

2.550.000

1.275.000

8.500.000

1/2 lưng dưới

2.550.000

1.275.000

8.500.000

Cả lưng

5.100.000

2.550.000

17.000.000

11

Vùng gáy

2.250.000

1.125.000

7.500.000

12

Vùng râu quai nón

2.100.000

1.050.000

7.000.000

 

 

 

 

Facebook Chat